Vizioni
“ Të jemi lider në tregun e shërbimit të transferit të shpejte te parave ne MV”

Misioni
Institucioni ynë financiar, në qendër të veprimtarisë së tij ka njerëzit dhe besimin. Ne jemi të vendosur të krijojmë vlera maksimale në shërbimin ndaj klientëve pasi suksesi ynë është i lidhur ngushtë me suksesin e klienteve tanë. Ne i ndërtojmë produktet dhe shërbimet tona duke i dhënë prioritet kërkesave dhe objektivave të tyre kështu që klientët tanë të kenë një eksperiencë fantastike dhe një jetë sa më të thjesht.